Itthon.hu - Itthon otthon van

Magyar turisztikai portál

Languages

Eseménynaptár

Keresés eseményre:


Részletes keresés

Hírlevél

Címkefelhő

Budapest  Eger  Hévíz  Tisza  Tisza-tó  Zalakaros  duna tv  fürdőzés  gyógyvíz  horgászat  kenutúra  kirándulás  madármegfigyelés  strand  természet  természetjárás  thermália  tisza-tavi  víziturizmus  ökoturizmus 

Magyar Turizmus Minőségi Díj


European Destinations of ExcelleNce

Apróhirdetés

 

Nokia N9 + Hungary Tourism alkalmazás

Nem tudod merre van egy szálláshely, vendéglő, fürdő, múzeum, műemlék? Töltsd le Magyarország érdekes helyeit GPS készülékedre >>>

A Magyar Turizmus Zrt. működésével összefüggő közérdekű adatok

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés
 
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására kiadott 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Turizmus Zrt. a működésével kapcsolatos közérdekű adatokat a www.itthon.hu honlapon teszi közzé.
Utolsó módosítás: 2013.01.18.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.
cégnév: Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített név: Magyar Turizmus Zrt.
székhely és postacím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
telefon: 06 (1) 488 8700
fax: 06 (1) 488 8600
e-mail: info[kukac]itthon.hu
honlap: www.itthon.hu

2
.
A társaság szervezeti felépítését és az egyes szervezeti egységek feladatait tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat.

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) e honalpról érhető el:
4.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:
4.1.
Hun-Ring Korlátolt Felelősségű Társaság v.a.
székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
telefon: 06 (1) 488 8700
fax: 06 (1) 488 8600
tevékenységi köre: 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység
képviselőjének neve: Tamásy Gáborné
részesedés mértéke: 100 %
4.2.
Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Társaság
székhelye: 7621 Pécs, Megye u. 4.
telefon: 06 (30) 593 8209
e-mail: falusi[kukac]deldunantul.hu
tevékenységi köre: közhasznú tevékenységek a cégnyilvántartás szerint
képviselőjének neve: Hegyi Zsuzsanna ügyvezető
részesedés mértéke: 8,33 %
4.3.
A társaság által alapított lapok neve: Turizmus Bulletin
A szerkesztőség és kiadó neve és címe: Magyar Turizmus Zrt., 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Felelős kiadó: Horváth Gergely vezérigazgató
 
5.
Foglalkoztatottak létszáma: munkajogi létszám 197 fő, statisztikai létszám 163 fő
Magyar Turizmus Zrt. tisztségviselőinek, vezetőinek és beosztott alkalmazottainak kereseti adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.
A társaság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, adatvédelmi nyilvántartási azonosító:
- partner és ügyfél adatbázis kiadványok, ismertetők, ajánlatok küldése céljából (359-001),
- partner és ügyfél adatbázis belföldi sajtókampány-katalógus kupon akció keretében (359-0002),
- Tourinform irodák hatékonyságmérése (359-0003),
- a társaság honlapját látogatók regisztrációja (359-0004),
- partner és ügyfél adatbázis belföldi sajtókampány-katalógus kupon akció keretében II. (359-0005),
- nemzeti turisztikai adatbázis honlapjára látogatók regisztrációja (359-0006),
- Nagy Ízutazás kampányban résztvevők regisztrációja (359-0007),
- promóciós akciókban résztvevők regisztrációja (359-0008)
A társaság által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: utazási szokások, életstílus, és fogyasztói magatartás jellemzők, demográfiai adatok, személyes adatok: név, postacím, e-mail cím.
A nyilvántartott adatokhoz történő hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei: az érintett kérelmére a társaság a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott - érintettre vonatkozó - adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik (név; cím, illetőleg székhely) és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az érintett a vonatkozó iratokról önköltségi áron másolatot kérhet, amelynek mértékéről igény esetén a társaság előzetesen írásban tájékoztatást ad.

2.

A társaság az alábbi nyilvános kiadványokat adja ki: kiadványok jegyzéke
A kiadványok ingyenesen hozzáférhetők a www.itthon.hu honlapon, a Magyar Turizmus Zrt. székhelyén és az egyes terjesztési helyszíneken.

3.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: a társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Magyar Turizmus Zrt. Kommunikációs Csoportja részére (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., telefon: 488-8696, fax: 488-8600, markus[kukac]itthon.hu).
 
3.1. Jogorvoslat
A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Bírósághoz (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat, amelynek határideje az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 nap.

III. Gazdálkodási adatok

1.

1.1. Üzleti terv
A Magyar Turizmus Zrt. 2011. évi módosított üzleti terve

1.2. Beszámoló
A Magyar Turizmus Zrt. 2011. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2010. évi beszámolója
A Magyar Turizmus Zrt. 2009. évi beszámolója

 

2.
A társaság által közbeszerzés keretében kötött szerződések

Az egységes közadatkezelő rendszer elérhetősége: www.kozadattar.hu