Itthon.hu - Itthon otthon van

Magyar turisztikai portál

Languages

Címkefelhő

Ausztria  Balaton  Budapest  EKF  Fesztiválok Éve  Németország  Pécs  Pécs2010  Tisza-tó  egészségturizmus  gasztronómia  kampány  kiállítás  média  német  osztrák  sajtó  statisztika  tanulmányút  vásár 

Turizmus és regionalitás

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés
A turisztikai régiók vendégforgalmára vonatkozó adatok a Statisztika menüpontban találhatók.

Balaton-kutatás 2012

A Magyar Turizmus Zrt. és a Balatoni Regionális TDM Szövetség 2012-ben szorosabbra fűzött együttműködésének részeként az MT Zrt. széles körű, reprezentatív kutatást folytatott le a főszezonban a Balatonhoz érkező magyar és külföldi turisták utazási szokásairól és elégedettségéről. A látogatókutatást a Balaton turisztikai régióban működő turisztikai vállalkozások, szakmai szervezetek, egyesületek, önkormányzatok és civil szerveződések körében végzett szakmai mélyinterjúk egészítették ki. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása mellett a Balatoni Regionális TDM Szövetség is felmérést végzett a Szövetség tagjainak közreműködésével a náluk megforduló magyar és külföldi turisták régióval kapcsolatos elégedettségéről. A kutatások legfontosabb eredményeit 2013. február 13-án, Balatonalmádiban, szakmai és sajtótájékoztató keretében ismertette a Magyar Turizmus Zrt. A prezentáció és a legfontosabb eredményeket bemutató sajtóanyag az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

Balaton-kutatás prezentáció

Balaton-kutatás sajtóanyag


Desztinációmenedzsment

A Turisztikai Világszervezettel (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) együttműködésben 2007. február 7. és 9. között Magyarország adott otthont a "Desztináció menedzsment mint a versenyképesség sikertényezője" című nemzetközi konferenciának. A konferencia fő célja a desztináció menedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatása volt, a rendezvény továbbá kiváló lehetőséget nyújtott a turisztikai szakemberek számára az információ- és tapasztalatcserére.

A konferencián elhangzottakat összefoglaló előadás anyaga itt érhető el.

Külképviseletek a régiókban

A Magyar Turizmus Zrt. - folytatva a hónap régiója, a hónap küldőországa, a hónap terméke sorozatot - 2007-től lehetőséget biztosított a turisztikai régiókban működő szolgáltatók számára, hogy a régió legfontosabb küldőországaiban tevékenykedő külképviselőkkel a helyszínen személyesen találkozzanak. Az itt elhangzott prezentációk az alábbiakban tölthetők le:

2009. október Budapest-Közép-Dunavidék: Franciaország, Nagy-Britannia, Németország
2009. szeptember Dél-Alföld: Ausztria, Németország, Románia
2009. június Észak-Alföld: Csehország, Románia, Szlovákia, Oroszország
2009. május Tisza-tó: Észak-Európa, Nagy-Britannia
2009. május Balaton: Ausztria, Csehország, Szlovákia
2009. március Észak-Magyarország: Románia, Szlovákia, Ukrajna
2008. december Nyugat-Dunántúl: Ausztria, Németország, Olaszország
2008. november Észak-Alföld: Észak-Európa, Lengyelország, Németország, Románia
2008. október Közép-Dunántúl: Ausztria, Hollandia, Németország
2008. szeptember Észak-Magyarország: Lengyelország, Románia, Ukrajna
2008. június Dél-Alföld régió: Ausztria, Hollandia, Németország
2008. május Balaton régió: Csehország, Dánia, Németország
A prezentációkat egészítik ki az alábbi statisztikai elemzések:

A Nyugat-Dunántúl régió beutazó turizmusa

Az Észak-Magyarország régió beutazó turizmusa

A Dél-Alföld régió beutazó turizmusa

A Közép-Dunántúl régió beutazó turizmusa

Kapcsolódó anyagaink a Turizmus Bulletinben

Mező Ferenc – Kovács Tibor: Az egészségturizmus, mint az Észak-alföldi régió lehetséges kitörési pontja (2010/4)

Országos tájérték adatbázis – A magyarországi vonzerők gyűjteménye
(2010/3)

Tíz éves a Budapest–Közép-Dunavidék turisztikai régió (2010/1-2)

A Dél-alföldi régió határ menti turisztikai kapcsolatai (2010/1-2)

Marketingtevékenység a Pécs2010 program turisztikai hatásainak erősítésére (2010/1-2)

Turisztikai innováció az Észak-alföldi régióban – A kínálati oldal tíz éve (2010/1-2)

Turisztikai kutatások az Észak-alföldi régióban, 2001–2010 (2010/1-2)

A gazdasági-pénzügyi válság hatása az Észak-Magyarország régió turizmusára a szállásdíjbevételek és az alkalmazásban állók száma alapján (2010/1-2)

Miskolci győzelem az Országos Városmarketing Versenyen (2010/1-2)

Fejlesztések a Közép-dunántúli régióban (2010/1-2)

Turizmus (tíz) egész esztendőn át a Nyugat-Dunántúlon (2010/1-2)

Észak- és Kelet-Magyarország folyóparti településeinek turizmusa, 2000–2008 (2009/4)

Magyarország leglátogatottabb települései (2009/3)

Pécs ismertsége, imázsa és látogatottsága a magyar lakosság körében, 2008 (2008/3)

Hegedűs Veronika-Laczkó Tamás: A Dél-dunántúli régió felnôtt lakosságának wellness-fogyasztási szokásai (2008/2)

Fodor Ágnes: Turisztikai klaszterek kialakításának alapjai a Tisza mentén (2008/2)

Sulyok Judit: A Balaton régió turizmusa a számok tükrében, különös tekintettel a német, a dán és a cseh vendégforgalom alakulására (2008/1)

Budapest főváros turisztikai stratégiája és (2006/3)

A Tourinform-hálózat működésének regionális különbségei (2006/3)

Budapest a turisztikai statisztikák tükrében (2006/3)

Dr. Michalkó Gábor - Dr. Rátz Tamara: A mediterrán turisztikai miliő (2005/2)

Sulyok Judit - Kiss Kornélia: A desztinációs menedzsment szervezetek működése és a desztinációs menedzsment trendjei (2005/2)

KPMG: A diszkont légitársaságok szerepe napjaink turizmusában (2005/2)

Kóródi Márta: A rurálturisztikai terméktípusok feltételrendszerének sajátosságai a vidéki kistérségekben: az atelier turizmus (2005/2)

Dr. Michalkó Gábor: A humánökológia szerepe a magyarországi turizmusföldrajz modernizációjában (2005/1)

Sulyok Judit: A világ turizmusának alakulása 2004-ben és előrejelzés a 2005. évre (2005/1)

Polgár Judit: A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2004-ben (2005/1)

Siklósi Nóra: Az Európai Unió területfejlesztési alapelveinek érvényesülése Magyarországon Békés megye példáján (2004/4)

Csizmadia Norbert - Csuták Máté: A légi közlekedés globális kontinensvándorlása (2004/3)

Kovács Balázs: Az állami turizmusfejlesztés-politika közösségi pillére (2004/2)

Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda: A magyarországi turisztikai régiók forgalma 2003-ban (2004/2)

Csapó János: A területfejlesztés és a turizmus rendszere Írországban (2004/1)

Kóródi Márta - dr. Dudás Péter: A rurális kistérségek turisztikai pozícióját meghatározó tényezők összefüggései (2003/4)

Kiss Kornélia - Sulyok Judit: A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben (2003/2)

Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Igazgatóság: A magyar turisztikai régiók vendégforgalma 1998-2001 (2003/1)

Péteri László: A turizmus és a területi tervezés kapcsolata Magyarországon (2003/1)

Tóth Zoltán: Transznacionális európai régiók, európai közlekedési hálózatok és a turizmus lehetséges szerepe a területi fejlődésben (2002/4)

Bokányiné Boda Gyöngyi - Kiss Kornélia: "Határtalan természet - ezeréves kultúra" - Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark (2002/1)

Gazdasági Minisztérium: A Balaton Régió tízéves gazdaságfejlesztési programja (2001/4)